Pradžia arrow Apie dokumentacijos centrą
Apie dokumentacijos centrą

Kviečiame žiūrėti atnaujintą informaciją naujojoje Europos instituto svetainėje www.ktu.lt/ei  

KTU EUROPOS INSTITUTO

EUROPOS DOKUMENTACIJOS CENTRAS

Statusas. KTU Europos Instituto Europos Dokumentacijos Centras (EDC) iš Europos Komisijos 2003 m. gavo oficialų Europos Dokumentacijos Centro statusą. Nuo 2003 balandžio 29 d. pagal kontraktą su Europos Komisija EDC gauna visus ES oficialius leidinius popierinėse arba elektroninėse laikmenose.

Misija:

  • Kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie priimtus Europos Sąjungos dokumentus.
  • Teikti prieigą prie gaunamų dokumentų Europos Instituto ir kitų Universiteto padalinių bei Kauno akademinių institucijų akademinei bendruomenei ir kitų oficialių institucijų interesantams.
  • Periodiškai informuoti KTU ir kitas Kauno akademines bei verslo institucijas apie gautus naujus svarbius dokumentus.

Veikla:

  • Kaupti ES parengiamus dokumentus (nuo Centro darbo pradžios) pagal Europos Komisijos rekomendacijas sudarytoje informacinėje bazėje popierinėje formoje ir kompaktinėse plokštelėse.
  • Teikti prieigą prie pilnateksčių dokumentų tiek popierinėje tiek elektroninėje formoje EDC interesantams vietoje Centro darbo metu.
  • Padėti interesantams surasti juos dominančią informaciją vietoje, telefonu, elektroniniu paštu bei padėti organizuoti parodas, seminarus, konferencijas.
  • Integruoti EDC dokumentų bazę per informacines nuorodas į KTU bibliotekos informacinę sistemą, padarant ją prieinamą visiems bibliotekos vartotojams per Internetą.
  • Bendradarbiauti su kitais Lietuvos Europos dokumentacijos centrais, Europos Komisijos bibliotekomis ir šalies valdžios bei valdymo institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Teikti informaciją apie kitas oficialias Internetines ES dokumentų paieškos bazes, nurodyti jų adresus.
  • Bendradarbiauti su Europos Instituto ES Jean Monnet programa, dalyvauti ES Jean Monnet kompetencijos centro veikloje.

Adresas:
KTU Europos Instituto Europos Dokumentacijos Centras,
Kęstučio 8, Kaunas LT - 3000, Lietuva.
Tel.: +37037227044
el.p.: